bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

UWAGA! ZMIANA numerów kont bankowych!

Konto dochodowe

Wpłaty z tyt. zajęcia pasa drogowego, najmu, dzierżawy, za przejazd pojazdów nienormatywnych oraz pozostałe
Do 31 grudnia 2021 r. obowiązuje nr konta w ING Banku Śląskim
- 58 1050 1298 1000 0022 8940 7450
Od 1 stycznia 2022 r. wpłaty tylko i wyłącznie na nr konta w Banku Millennium
- 22 1160 2202 0000 0005 0732 6704


Konto depozytowe

Do 31 grudnia 2021 r. do wpłat obowiązuje nr konta w ING Banku Śląskim
-
13 1050 1298 1000 0022 8940 7484
Od 1 stycznia 2022 r. wpłaty tylko i wyłącznie na nr konta w Banku Millennium
- 27 1160 2202 0000 0005 0732 6905

 

Konto bankowe dla opłat dodatkowych za postój w strefie płatnego parkowania

Do 31 grudnia 2021 r. do wpłat obowiązuje nr konta w ING Banku Śląskim
-
64 1050 1230 1000 0024 1695 2105
Od 1 stycznia 2022 r. wpłaty tylko i wyłącznie na nr konta w Banku Millennium
- 69 1160 2202 0000 0005 0732 6828

(W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie).


Konto dochodowe z tytułu opłaty skarbowej

Do 31 grudnia 2021 r. do wpłat obowiązuje nr konta w ING Banku Śląskim 
- 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
(Za pełnomocnictwa i inne czynności urzędowe z zakresu administracji publicznej dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek Strony zgodnie z załącznikiem do Ustawy o opłacie skarbowej z 16.11.2006r).
Od 1 stycznia 2022 r. wpłaty tylko i wyłącznie na nr konta w Banku Millennium
- 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055