bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger


Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIASTA GLIWICE
TRASY PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

znak ADR

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że wprowadzone zostały zmiany w przebiegu tras przewozu towarów niebezpiecznych. Wyznaczono drogi dojazdowe dla odbiorców na terenie miasta.

mapa_ADR

Aktualna mapa sieci dróg dojazdowych dla transportu towarów niebezpiecznych.
Dostępne drogi zaznaczono kolorem niebieskim.