ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt
Serwis dla kierowców
Jak załatwić sprawę
Formularz kontaktowy
Zimowe utrzymanie
Przetargi
Nabory
Ograniczenie wjazdu

Akcja Zima 2017/2018


Ostrzeżenia przed zimowymi warunkami atmosferycznymi, a także bieżące informacje o aktualnych danych pogodowych będą pojawiały się na 18 tablicach zmiennej treści, które rozmieszczone są na terenie Gliwic.
Zarząd Dróg Miejskich m.in. w ten sposób będzie przekazywał kierowcom informacje w trakcie Akcji Zima.
Wszyscy wykonawcy, którzy zaangażowani zostaną w prace w przypadku nie tylko opadu śniegu, ale także na czas likwidowania śliskości na drogach w mieście, zgłosili pełną gotowość, w razie konieczności uruchomienia akcji utrzymania zimowego.
Zarząd Dróg Miejskich pod swoją „opieką” ma 771 miejskich ulic, 377 przystanków komunikacji miejskiej, oraz ok. 840 tysięcy m2 ciągów pieszych i rowerowych.
Akcja Zima uruchamiana jest przez koordynatora ZDM. Do jego obowiązków należy bieżące monitorowanie prognoz pogody oraz śledzenie komunikatów z dwóch stacji meteorologicznych, znajdujących się w Gliwicach przy ul. Toszeckiej i Nowy Świat.
Dla usprawnienia prac, teren miasta podzielono na 12 stałych rejonów. 9 z nich obejmuje jezdnie, a pozostałe chodniki, przystanki komunikacji miejskiej oraz rejon przejazdu alarmowego „Akcji Zima”. W pierwszej kolejności (do jednej godziny po ustaniu opadów śniegu) odśnieżane są główne ciągi komunikacyjne: Drogowa Trasa Średnicowa, Droga Krajowa nr 88, ulice: Rybnicka, Pszczyńska czy Toszecka, Tarnogórska. Pozostałe drogi w mieście muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śląskością do trzech godzin po ustaniu opadów śniegu.
Wykonawcy zimowego utrzymania dysponują 38 jednostkami sprzętowymi takimi jak : pługi i piaskarki przystosowanymi do odśnieżania i likwidacji śliskości.
W przypadku bezśnieżnej zimy, wykonawcy pozostają w stanie pełnej dyspozycji mimo, że miasto nie płaci za czas, w którym nie prowadzą oni prac w zakresie odśnieżania lub posypywania dróg i chodników.

Przypominamy, że nie wszystkie drogi i chodniki na terenie miasta znajdują się w gestii Zarządu Dróg Miejskich. Część z nich należy do innych zarządców np. wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Za odśnieżanie chodników przed posesjami prywatnymi odpowiadają ich zarządcy i właściciele.

Twój głos ma znaczenie ...


Jaki środek transportu wybierają mieszkańcy naszej metropolii ? Dokąd podróżują i jak długo?
Udzielając odpowiedzi na te i wiele innych pytań m.in. mieszkańcy Gliwic wesprą specjalistów, zajmujących się opracowaniem studium transportowego, które będzie pomocne w dostosowaniu rozkładów jazdy do potrzeb podróżnych, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras linii komunikacji miejskiej.
Wiecej informacji : www.studiumtransportowe.pl

Budowa ronda turbinowego - ul.Bojkowska

Przygotowanie terenu pod budowę, przebudowa sieci infrastruktury podziemnej, budowa nowych sieci, kanalizacji i oświetlenia to początek prac, które rozpoczęły się 6 listopada br. w związku z budową ronda turbinowego przy ul.Bojkowskiej.
Początkowo roboty nie spowodują zmian w organizacji ruchu, ani większych utrudnień dla kierowców.
Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach zadania pod nazwą „ Budowa południowej części obwodnicy miasta, przebudowa i rozbudowa układu drogowego pomiędzy ul.Bojkowską i Pszczyńską w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap I. Rozbudowa ul.Bojkowskiej i budowa fragmentu obwodnicy.”
Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu miasta.
Realizację prac przeprowadzi Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic - wykonawca wyłoniony w przetargu. Szacowany koszt budowy to ok.6 mln zł.

Zamknięty odcinek ul.Pocztowej

Zamknięty odcinek ul.Pocztowej, od ul.Pszczyńskiej do ronda im.Płażyńskiego.
Część ul.Pocztowej została wyłączona z ruchu ze względu na prowadzone tam prace, związane z awarią wodociągu. Objazd wyznaczono ulicami : Pszczyńską i Okrężną. Wstępnie, roboty realizowane na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, powinny zakończyć się w II połowie listopada br.
Nie wykluczone jednak, że termin ten może ulec zmianie.

Ziemowita - częściowe zamknięcie

 

Część ul.Ziemowita wyłączona jest z ruchu. Kierowcy nie przejadą odcinkiem od ul.Górnych Wałów do ul.Królowej Bony. Realizowany jest tam II etap prac związanych z remontem jezdni i chodników, a także uporządkowaniem miejsc postojowych.
Wcześniej prace w tym samym zakresie zostały wykonane  na odcinku od ul. Królowej Bony do ul.Kościuszki.
Zakończenie prac planowane jest w IV kwartale br.

LISTA REMONTÓW 2017

Drogi Gminne

ul.Góry Chełmskiej
– remont chodnika
ul.Bałtycka – remont nawierzchni jezdni i chodnika (od ul.Daszyńskiego do ul.Helskiej)
ul.Słoneczna – remont chodnika
ul.Gierymskiego – remont nawierzchni jezdni
ul.Oriona – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
ul.Jaskółcza – remont nawierzchni jezdni i chodnika
ul.Ziemowita - remont nawierzchni jezdni i chodnika
ul.Przyszłości – remont nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc postojowych
ul.Krokusów – remont nawierzchni jezdni i chodnika

 

Drogi Powiatowe

ul.Mechaników – remont nawierzchni jezdni i chodnika (od ul.Oświęcimskiej do Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy)
ul.Portowa – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
DK- 88 – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
ul.Pszczyńska – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)
ul.Starogliwicka – remont nawierzchni jezdni (obręb skrzyżowania)
ul.Błonie – remont nawierzchni jezdni, chodnika, (budowa ścieżki rowerowej na odcinku od kopalni Sośnica do terenu giełdy samochodowej)
ul.Traktorzystów – budowa miejsca do ważenia pojazdów
ul.Pocztowa – remont nawierzchni jezdni i chodnika (na odcinku od ul.Pszczyńskiej do ronda im.Płażyńskiego)


Zadania sondażowe

ul. Bojkowska
- budowa chodnika na odcinku od ul.Snopowej do ul.Jeziornej
ul.Biegusa - budowa miejsc postojowych na odcinku od ul.Wilgi do ul.Pliszki
ul.Hoblera - budowa połączenia z ul.Tarnogórską
ul.Wrzosowa - rozbudowa miejsc postojowych w rej. Cmentarza
ul.Jedności - budowa miejsc postojowych w rej. Przychodni
ul.Batorego - budowa chodnika na odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Batorego
ul.Miodowa - utwardzenie nawierzchni drogi

Pieszy, rowerzysta "tłoczno" na DTŚ

 

 

Piesi spacerujący w tunelu, rowerzyści wjeżdżający na Drogową Trasę Średnicową. Nie ma tygodnia, aby ktoś nie próbował łamać przepisów jednoznacznie mówiących, że DTŚ to nie deptak czy ścieżka rowerowa.
Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że średnicówka to droga przewidziana dla ruchu kołowego za wyjątkiem rowerów, pojazdów wolnobieżnych i zaprzęgowych.
Przed każdym wjazdem na DTŚ ustawione są znaki wyraźnie zabraniające poruszania się pieszo lub rowerem po tej drodze. Betonowe bariery drogowe rozdzielające jezdnie, to elementy wyraźnie wskazujące na brak możliwości przejścia i przejazdu na drugą stronę.
Niestety wg obserwacji zarządcy drogi to coraz bardziej nasilające się zjawiska w ostatnim czasie. Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że poruszanie się pieszo, rowerem lub np.traktorem po Drogowej Trasie Średnicowej jest niezgodne z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym i skutkować może sankcjami prawnymi przewidzianymi w tejże ustawie bądź kodeksie wykroczeń.

 

Zmiany w opłatach za umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 marca 2016 r. stwierdzającym nieważność § 4 ust. 5 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2004 r. nr XX/528/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice od dnia 24.04.2016 r. wykreślona została stawka dla reklam świetlnych i podświetlanych.
W związku z tym, w chwili obecnej, za umieszczenie reklam w pasie drogowym dróg publicznych w obrębie miasta Gliwice (za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad) obowiązuje tylko jedna stawka w wysokości 1,80 zł/1 mdla wszystkich reklam.

Umieszczanie reklam w pasie drogowym

W związku ze zmianą przepisów -"Ustawy o drogach publicznych",  informujemy, że każde zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy powinno być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. W związku z tym, aby załatwić sprawę należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek nr 1a lub 1b dotyczący wydania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym a po uzyskaniu decyzji wniosek nr 1c dotyczący zajęcia pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadził „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia handlu”.
Z całością dokumentu można zapoznać się tutaj.

Gliwicki odcinek DTŚ- oddany zmotoryzowanym

20 marca 2016 r., o godzinie 20:24 oddano do ruchu gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej.


Gliwicka część DTŚ została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy z nich – G1 – przebiega od granicy z Zabrzem do ul.Kujawskiej, jego długość wynosi 2,8 km.Drugi – G2 – to odcinek od ul.Kujawskiej do DK-88 i liczy on 5,6 km.
W ciągu drugiego odcinka wybudowano tunel o długości 493 m. Miejsce to monitorują przez całą dobę pracownicy Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach. Tunel wyposażony jest w pełni w systemy zabezpieczeń, urządzenia wentylacyjne i oddymiające, a także oświetlenie i monitoring. System wideodetekcji zainstalowany w tym miejscu umożliwia przede wszystkim gromadzenie danych o ruchu drogowym i pozwala na automatyczne wykrywanie zdarzeń.


Oznakowanie
pionowe i poziome Drogowej Trasy Średnicowej zostało wykonane zgodnie z najnowszymi technologiami. Na trasie znajdują się znaki zmiennej treści, na których w zależności od aktualnej w danej chwili sytuacji na drodze, można wyświetlać informacje o wypadkach czy innych utrudnieniach w ruchu. W ciągu DTŚ obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h lub 70 km/h. W razie konieczności, doraźnie, na tablicach zmiennej treści wyświetlane będą inne ograniczenia prędkości.

Szerokiej drogi życzy Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, którego pracownicy dołożą wszelkich starań, aby przejazd przez gliwicki odcinek DTŚ był komfortowy i bezpieczny.

Nieznajomość przepisów czy skrajna nieodpowiedzialność ?Pojawiają się wszędzie i o każdej porze. Ryzykują swoje życie i zdrowie. Narażają na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu.
Pieszy przeskakujący przez bariery rozdzielające pasy ruchu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej, piesi spacerujący w tunelu DTŚ, pomysłowość nie zna granic i trudno przewidzieć czym „zaskoczyć” jeszcze mogą .
Co robi pieszy poruszający się Drogową Trasą Średnicową ? Popełnia wykroczenie, które zagrożone jest w „najlepszym” wypadku mandatem. Wchodząc na DTŚ może stracić życie lub zostać kaleką.

 
Trudno wytłumaczyć zachowanie trójki uczestników ruchu widoczne na zdjęciach.
Trudno jest chronić kogoś, przed nim samym, kto podejmuje tak nieodpowiedzialne kroki.
Staje się ofiarą, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego dla pozostałych jego uczestników.

Stałe zamknięcia tunelu – środa/czwartek, piątek/sobota


Sprawność wentylatorów, czujników zadymienia, kamer obserwujących przez całą dobę ruch, to tylko niektóre z prac, prowadzonych co tydzień w tunelu znajdującym się w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. Na czas ich trwania, dla bezpieczeństwa osób prowadzących prace konserwacyjne, tunel musi być zamykany. Przyjęto, że przegląd odbywa się w godzinach nocnych, kiedy natężenie ruchu jest najmniejsze. Prace realizowane są między godz. 23:00 (środa) do 5:00 (czwartek).
Nie oznacza to jednak, że przez cały ten okres tunel jest nieprzejezdny. Przy mniejszej ilości niezbędnych do wykonania prac konserwacyjnych, czas jego zamknięcia będzie krótszy .
Informacje o wyłączeniu z ruchu tunelu, każdorazowo wyświetlane są na tablicach zmiennej treści. Na stałe ustawione są także tablice wskazujące trasę objazdu.

 

O czystość w tunelu, służby za to odpowiedzialne dbają raz w tygodniu.Zawsze nocą z piątku na sobotę, pojawia się tam zamiatarka. Zwykle zabiegi te trwają ok. 2 godzin. Wyjątkiem będzie sprzątanie kwartalne, które może potrwać kilka godzin. Podobnie jak w przypadku zamknięcia tunelu na czas prac konserwacyjnych, także i przy wyłączeniu ze względu na sprzątanie, na tablicach zmiennej treści pojawiają się informacje o braku przejezdności.

Kontenery na gruz i odpady budowlane


Gliwicka Starówka coraz piękniejsza. Po wymianie nawierzchni  ulic Starego Miasta, właściciele kamienic, wzdłuż nich usytuowanych przystąpili do remontów budynków.
Prowadzące je wspólnoty mieszkaniowe czy prywatni właściciele muszą jednak pamiętać, aby dopełnić wszelkich formalności związanych z realizowanymi pracami, np. w zakresie ustawienia kontenerów na gruz i odpady budowlane.
Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt  4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. ze zm.), zajmujący miejsce w pasie drogowym zobligowani są do uiszczenia stosownej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Brak zezwolenia ZDM skutkować będzie naliczeniem kary wynikającej z ustawy.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w powyższej sprawie, pracownicy ZDM pod nr  tel.32 3008612, 32 3008613, 32 3008614 udzielą niezbędnych informacji i pomocy w wypełnieniu wniosku dot. zajęcia pasa drogowego,  dokumentów jakie należy do niego dołączyć i wreszcie obliczyć kwotę należną za zajęcie miejsca.

Zamknięta część ul. Dolnej Wsi, ruch dwukierunkowy na ul.Słowackiego


Budowa sieci kanalizacji deszczowej spowoduje zmiany w organizacji ruchu na ul.Dolnej Wsi i ul.Słowackiego, gdzie od 9 listopada br. wprowadzono ruch dwukierunkowy.
Odcinek ul.Dolnej Wsi, gdzie mieści się Zespół Szkół im.Janusza Korczaka, ze względu na zakres robót, został całkowicie wyłączony z ruchu. Od skrzyżowania ulic: Ciupków, Daszyńskiego i Słowackiego do miejsca prac możliwy jest tylko dojazd dla mieszkańców.
Ruch na odcinku ul.Dolnej Wsi, od Zespołu Szkół im.J.Korczaka do skrzyżowania z ul.Sobieskiego odbywa się w obu kierunkach. Podobnie na ul. Słowackiego, gdzie wprowadzony został ruch dwukierunkowy, który obowiązuje na odcinku od skrzyżowania z ul.Ciupków i ul.Daszynskiego do skrzyżowania z ul.Sobieskiego. Tą drogą od 9 listopada br.poruszają się także autobusy komunikacji miejskiej, których trasa dotąd prowadziła ul.Dolnej Wsi.
Według wstępnej deklaracji wykonawcy robót, prace zrealizowane zostaną do końca listopada. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela inwestor prac – Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Gliwicach.

Tarnogórska-Kurpiowska-Olszewskiego - bez utrudnień


Dobiegły końca prace, a tym samym utrudnienia przy rozbudowie skrzyżowania ulic: Tarnogórskiej, Olszewskiego i Kurpiowskiej. Obecnie prowadzone są ostatnie procedury odbiorowe.
Droga jest przejezdna bez utrudnień dla kierowców.
W trakcie realizacji prac, jezdnia główna ul.Tarnogórskiej została poszerzona. Wydzielono normatywne pasy ruchu. Wprowadzono pasy ruchu do lewoskrętów. Powstała także pełnowymiarowa zatoka autobusowa z nawierzchnią z kostki granitowej.
Dla przypomnienia : w obrębie skrzyżowania dochodziło do wielu kolizji. Ich przyczyną najczęściej było wymuszenie pierwszeństwa, a także brak zachowania bezpiecznego odstępu między pojazdami.
Koszt realizacji inwestycji to ok. 1 mln 300 tyś. zł.

Ruch wahadłowy na ul.Tarnogórskiej


Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Tarnogórska - Kurpiowska - Olszewskiego, gdzie trwają prace związane z rozbudową tego miejsca.
W okolicach skrzyżowania obowiązuje ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną.

Przebudowa skrzyżowania jest odpowiedzią Zarządu Dróg Miejskich na zdarzenia drogowe do jakich dochodziło w tym miejscu.
Najczęstszymi przyczynami kolizji w obrębie skrzyżowania było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu czy brak zachowania bezpiecznego odstępu między pojazdami.
Rozbudowa skrzyżowania obejmie odcinek ul.Tarnogórskiej oraz boczne wloty ul.Olszewskiego i Kurpiowskiej. Jezdnia główna zostanie poszerzona, aby można było wydzielić normatywne pasy ruchu. Wprowadzone zostaną także zmiany polegające m.in. na wydzieleniu pasów do lewoskrętów. Powstanie pełnowymiarowa zatoka autobusowa z nawierzchnia z kostki granitowej. Po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania powstanie droga rowerowa.

Detekcja pojazdów, detekcja rowerów i … detekcja pieszych


Z detekcją pojazdów czyli z automatycznym wykrywaniem samochodów, kierowcy mają do czynienia na co dzień, na każdym skrzyżowaniu. Teraz przyszedł czas na rowerzystów. Dla ułatwienia poruszania się przez przejazd rowerowy właścicielom dwóch kółek, na ul. Bojkowskiej zainstalowano wideo-detektor i pętlę indukcyjną. Pętla indukcyjna wykrywa rowerzystę przed samym przejazdem, natomiast wideo-detekcja już kilkanaście metrów wcześniej. Dzięki temu możliwy jest płynny przejazd rowerzystów przez skrzyżowanie. Dodatkowo, po raz pierwszy w Gliwicach przed przejazdem zamontowano podpórki dla rowerzystów. Ułatwiają one oczekiwanie na zielone światło bez schodzenia z roweru.
W najbliższym czasie system wideo-detekcji lub pętle indukcyjne pojawią się na przejazdach przy skrzyżowaniach ulic: Kujawskiej i Panewnickiej, Pszczyńskiej i Pocztowej, na ul.Konarskiego i ul.Częstochowskiej.
W sprawie detekcji to nie jest ostatnie słowo Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
W przyszłości planowane jest wprowadzenie systemu dla …. pieszych. Efektem będzie możliwość szybszego pokonania przejścia.

Remont mostu nad potokiem Ostropka


Wyburzenie mostu i budowa nowego obiektu, nowa nawierzchnia jezdni i chodników to zakres prac trwających  w ciągu drogi łączącej ulice: Wójtowską z Daszyńskiego. Na czas robót odcinek został całkowicie wyłączony z ruchu.
Objazd wyznaczono ulicą św.Ludwika. Prace potrwają do końca 2017 r.

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - www.parkowaniegliwice.pl

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP) w Gliwicach, prezentujemy cennik opłat oraz mapę, na której zaznaczono obszar objęty strefą płatnego parkowania. Szczegółowych informacji udziela operator płatnego parkowania - Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., nr tel. 32 441 90 60 | tel. 32 441 90 34.
Odpowiedzi na pytania można znależć także na stronie internetowej www.parkowaniegliwice.pl

Opłata obowiązująca w:

Opłata zł/h

Podstrefa A

Podstrefa B

pierwszej godzinie

Opłata minimalna wymagana* i wyższa jest przeliczana na minuty postoju

2,80

 

0,70*

1,60

 

0,40*

drugiej godzinie

3,30

1,90

trzeciej godzinie

3,90

2,20

czwartej i piątej godzinie

2,80

1,60

Opłata wnoszona jednorazowo** za pięć

i więcej godzin w danym dniu.

Opłata w wysokości wyższej niż 15,60 zł dla podstrefy A i 8,90 zł dla podstrefy B jest przeliczana na minuty postoju w kolejnych dniach.

15,60**

8,90**

 

 

Tabliczki informacyjne w strefie płatnego parkowania

W części Gliwic, która objęta została Strefą Płatnego Parkowania oprócz znaków określających początek i koniec miejsc przeznaczonych do pozostawiania samochodów, znajdują się tabliczki informujące o sposobie parkowania pojazdów.
Zarząd Dróg Miejskich zwraca się z prośbą o stosowanie się do oznakowania.


Tabliczka informuje o postawieniu pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu pojazdu na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika.Tabliczka informuje o pozostawieniu samochodu na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika.Tabliczka informuje o postoju całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika.

          

Opłaty dodatkowe za postój w strefie płatnego parkowania

Informujemy o możliwości dokonywania opłat dodatkowych w wysokości 50,00 zł za brak biletu parkingowego, w strefie płatnego parkowania w Gliwicach. Dotyczy to opłat, które nie zostały uregulowane w terminie do 7 dni od dnia parkowania pojazdu.
Opłatę dodatkową można wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
W tym celu uruchomiono konto w ING Bank Śląski nr 64 1050 1230 1000 0024 1695 2105.
W tytule przelewu należy wskazać numer rejestracyjny pojazdu oraz datę nieuiszczenia opłaty za parkowanie.

 

ul.Błonie - do remontu


Trwają intensywne prace remontowe na ul. Błonie. Na czas robót wprowadzono tymczasową organizację ruchu.
Zamknięty został odcinek od ul.Kujawskiej do ronda w rejonie wjazdu do KWK Sośnica. Dojazd do bram kopalni będzie możliwy przez cały czas trwania robót od strony ul.Pocztowej i Błonie. Objazd dla zamkniętego odcinka wyznaczono ulicami: Kujawską, Dolną, Rymera i Pocztową.
Zakres prac obejmuje : kapitalny remont nawierzchni jezdni, budowę chodnika i drogi dla rowerów.
Termin zakończenia remontu planowany jest w grudniu br.

Pieszy ma pierwszeństwo !


Bezwzględne pierwszeństwo pieszych, to nie postulat lecz przywilej, który od 1 marca 2016 r. przysługuje wszystkim, poruszającym się pieszo po gliwickiej Starówce, gdzie wprowadzona została STREFA ZAMIESZKANIA.
W takim miejscu, pieszy nie jest zobowiązany do korzystania z chodnika lub pobocza. Ma prawo korzystać z całej szerokości jezdni, na której ma pierwszeństwo przed samochodami.
Dla kierowców wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h.
Strefa zamieszkania obowiązuje na obszarze Starego Miasta zamkniętego ulicami Górnych Wałów i Dolnych Wałów.
To nie koniec zmian.
Na wszystkich skrzyżowaniach Starówki zlikwidowane zostało pierwszeństwo przejazdu. Od 1 marca br. wprowadzone zostały skrzyżowania równorzędne, gdzie pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony.
Sposób parkowania samochodów w obrębie Starego Miasta pozostaje bez zmian. Jest ono możliwe w miejscach do tego wyznaczonych.
PIESZYCH prosimy o rozwagę, a KIEROWCÓW o zachowanie szczególnej ostrożności.

Sygnalizatory pomocnicze - wsparcie dla kierowców


Zmęczenie, znużenie, a czasami po prostu brak uwagi powodują, że coraz częściej pracownicy Centrum Sterowania Ruchem dostrzegają sytuacje, w których kierowcy sugerując się zielonym światłem, włączającym się dla skręcających w prawo, ruszają i przejeżdżają skrzyżowanie na wprost. W efekcie manewr ten odbywa się przy świetle czerwonym !
Dla zwiększenia bezpieczeństwa Zarząd Dróg Miejskich zamontował pomocnicze sygnalizatory świetlne. Pojawiły się one na skrzyżowaniach ulic Andersa-Okulickiego oraz Tarnogórskiej-Skowrońskiego-Grottgera.
Ich rolą jest zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom i poprawa widoczności sygnałów świetlnych.
Sygnalizotory pomocnicze są montowane na wysokości wzroku kierowcy i wyświetlają ten sam komunikat o cyklu światła jak sygnalizator znajdujący się na maszcie.

Tylko w Gliwicach

Rozbudowa systemu informującego o wolnych miejscach postojowych, budowa pierwszych stacji ładowania samochodów elektrycznych, usprawnienie przejazdu autobusów i pojazdów uprzywilejowanych na terenie naszego miasta, a ponadto ustawienie dodatkowych tablic zmiennej treści, informujących o aktualnej sytuacji drogowej, to wszystko już niebawem tylko w Gliwicach. Oprócz nowinek, które wprowadzone zostaną do miasta, rozbudowany zostanie o dodatkowe funkcje i elementy działający od ponad 3 lat system detekcji. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Gliwicki projekt jako jeden z kilkunastu - zgłoszonych przez miasta aglomeracji śląskiej - został wskazany do dofinansowania w ramach konkursu.
Ich realizacja planowana jest po podpisaniu umowy o dofinansowaniu i zakończeniu wszystkich procedur formalnych.